Hvor langt unna bor barn 5? ch025

Kategorier

0
Bor sammen
1
Nærmeste nabo
2
Mindre enn 2 km
3
2-10 km
4
11-50 km
5
51-100 km
6
Mer enn 100 km
7
Bor i utlandet
995
Filter: Har færre enn 5 barn
996
Filter: Har ikke barn
997
Vil ikke svare
998
Vet ikke
999
Mangler data
999999
Deltok ikke i runden
Runde 1Runde 1Runde 1
checked

Temporalitet
Panel
DataType
Numeric
Measure
Nominal
Modul
Barn