Avstand til eldste voksne barn (registerdata) ch020

Kategorier

1
Bor innen 200 m
2
200 m - 2 km
3
2-10 km
4
1-5 mil
5
5-10 mil
6
10-30 mil
7
Mer enn 30 mil
994
Filter: eldste barn under 18 år
995
Filter: bor sammen med eldste barn (18 år+)
996
Filter: har ikke barn
999
Mangler data
999999
Deltok ikke i runden
Runde 1Runde 1Runde 1
checked

Temporalitet
Panel
DataType
Numeric
Measure
Nominal
Modul
Barn