Geografisk avstand til barn 3 T1 ch013

Kategorier

1
Nærmeste nabo
2
Mindre enn 2 km
3
2 - 10 km
4
1 - 5 mil
5
Mer enn 5 mil
6
Bor sammen
994
Filter: Barnet er under 18 år
995
Filter: Har færre enn 3 barn
996
Filter: Har ikke barn
997
Vil ikke svare
998
Vet ikke
999
Mangler data
999999
Deltok ikke i runden
Runde 1Runde 1Runde 1
checked

Temporalitet
Panel
DataType
Numeric
Measure
Nominal
Modul
Barn