Har egne barn ch001

Kategorier

0
Nei
1
Ja
999999
Deltok ikke i runden
Runde 1Runde 1Runde 1
checked
checked
checked

Temporalitet
Panel
DataType
Numeric
Measure
Nominal
Modul
Barn