Datainnsamling og utvalg

NorLAG er basert på et nasjonalt representativt og stratifisert utvalg av middelaldrende og eldre personer. Statistisk sentralbyrå har vært ansvarlig for datainnsamlingen i alle tre runder.

Respondenter i den første runden (NorLAG1) ble trukket fra befolkningen født 1922 og 1962 (alder 40-79 år på intervjutidspunktet), fra 30 kommuner og bydeler. Innenfor hver kommune/bydel ble utvalget stratifisert etter kjønn og alder. Data fra NorLAG1 ble samlet inn i løpet av 2002 og 2003.

Datainnsamlingen til den andre runden av NorLAG (NorLAG2) ble gjennomført i løpet av 2007 og 2008. Utvalget inkluderte bruttoutvalget fra NorLAG1, samt et stort påfyll fra hele Norge som også omfattet personer født mellom 1962 og 1966 (alder 40-44 på intervjutidspunktet). Utvalget var stratifisert etter kjønn, alder, geografisk region og kommunesentralitet (mest sentrale – minst sentrale kommuner).

Den tredje runden av NorLAG (NorLAG 3) ble gjennomført i 2017 og omfattet alle deltagere født mellom 1922 og 1966 som deltok i NorLAG1 og/eller NorLAG2. Av disse hadde 1700 personer dødd. I 2017 var deltagerne mellom 50 og 94 år.

NorLAG bruker to ulike intervjumodus. Alle deltagere blir kontaktet for et telefonintervju (CATI). Etter å fullført telefonintervjuet mottar respondentene et selvutfyllingsskjema. I NorLAG3 kunne deltagerne velge mellom et web-basert og et postalt spørreskjema. Svarprosent for tre rundene er hhv. 67, 61 og 68 prosent, hvorav tilnærmet 75 prosent også returnerte selvutfyllingsdelen.