Slik bestiller du data fra NorLAG:

 1. Velg moduler eller enkeltvariabler
 2. Bestill dataene på ‘Valgte data’
 3. Fyll ut bestillingsskjemaet og trykk ‘Fullfør bestilling’
 4. Bestillingen behandles
 5. Bestillingen blir vurdert ut fra tilgangskriteriene som er satt for datasettet.

 6. Tilgangsbrev og taushetserklæring
 7. NSD sender deretter tilgangsbrev oglåneavtaleder rammene for bruken av data er beskrevet. Dersom brukeren er student, legges det også ved enveiledererklæring.Bruker skal ha mottatt brevene innen en uke etter innsendt bestilling.

 8. Signèr og returner
 9. Bruker signerer og returnerer taushetserklæring og eventuell veiledererklæring til NSD via e-post eller post.

 10. Data lånes ut
 11. Når NSD har mottatt signert taushetserklæring og eventuell veiledererklæring, kan data lånes ut så snart de er klare. Du vil så få en epost med lenke hvor du kan laste ned data.