Datainnsamling

Statistisk sentralbyrå: Bengt Oscar Lagerstrøm (NorLAG2 og 3), Aina Holmøy (NorLAG1 og 3), Arnhild Torsteinsen (NorLAG3), Maria Høstmark (NorLAG1), Einar Bjørshol (NorLAG2)

Data management

Velferdsforskningsinstituttet NOVA – OsloMet: Marijke Veenstra, Thomas Hansen, Tale Hellevik, Katharina Herlofson, Gøril Kvamme Løset, Hanna Vangen Nordbø, Marja Aartsen

Utvikling, publiseringsløsning

NSD – Norsk senter for forskningsdata AS

Finansiering

NorLAG datainnsamlinger har blitt gjennomført med støtte av Norges forskningsråd, fire departementer (HOD, AID, BLD, KMD), Helsedirektoratet, Husbanken, Statistisk sentralbyrå og NOVA. NorLAG data inngår i ACCESS Life Course infrastruktur, finansiert gjennom Nasjonal satsing på forskningsinfrastruktur ved Norges forskningsråd (prosjektnr. 195403 og 269920).