NorLAG - Unike muligheter for forskning på livsløp, aldring og generasjon

NorLAG er en livsløpsstudie hvor vi følger de samme personene, født mellom 1922 og 1966, over tid. Studien kombinerer longitudinelle survey- og registerdata som belyser viktige områder av folks liv: helse, omsorg og velvære, arbeid og pensjonering, familierelasjoner og sosiale nettverk. Les mer>>

Søk i alle variabler

Gå til variabelsøk >>


TEMATISK OVERSIKT